Ge EN GÅVA

En utsträckt hand gör all skillnad i världen.

Det går alltid att ge på följande sätt:
Plusgiro: 66 74 55 - 0 | Bankgiro: 5030-5754 | Swish: 123 288 4302

Märk gärna din gåva om du vill att den går till ett specifikt projekt, tex “Humanitära fonden” eller “Generell utbildningsfond”. Läs mer om våra olika projekt och fonder här.

Vill du ge mer regelbundet? Bli fadder.

getswish_qr.png

Skanna koden för enkel gåva.

Eller kopiera Swishnumret: 123 288 4302

Tack för din gåva!