Vi vill se varje litet frö växa till och finna sitt unika värde.

 
 
 
Slider-003.png

VILKA ÄR VI?

Barn utgör hälften av den miljard människor som lever i extrem fattigdom. Fattigdom för barn innebär i de flesta fall utebliven skolgång, avsaknad av hälsovård och bristande social trygghet. Vi i Senapsfröet vill hjälpa barn ut ur fattigdom och svåra livssituationer, på ett så personligt sätt som möjligt.  

Senapsfröet är en biståndsorganisation som står på kristen värdegrund, vilket innebär att vi är övertygade om att varje barn är älskat, oersättligt och värt att kämpa för. Namnet “Senapsfröet” kommer från en biblisk liknelse om hur ett litet, litet frö växer upp och blir till ett oväntat stort träd. Vi vill se varje litet frö växa till och finna sitt unika värde.

Vårt mål är att lyckas bryta flera av de nedåtgående spiraler som fattigdom innebär för ett barn. Genom tillgång till utbildning, både grundskola och vidare studier, har vi fått se många barn rustas för ett liv som inte styrs av fattigdom. Just nu finns vi i tre länder där barn är extra utsatta: Venezuela, eSwatini & Litauen. Välkommen till Föreningen Senapsfröet!

 
1.jpg

eSwatini

eSwatini, som förut hette Swaziland, är för många ett okänt land. Den regerande kungen Mswati III har oinskränkt makt, och det råder begränsad tryckfrihet. Två tredjedelar av befolkningen lever i fattigdom och den förväntade levnadsåldern är 49 år (jmf. Sverige 82 år). HIV/AIDS har förlamat landet, och har gjort tusentals barn föräldralösa. Här är Senapsfröet verksamma i Bulembu, en ödelagd gammal gruvby har omvandlats till en oas för 400 föräldralösa barn som fått ett hem – med skola, rent vatten, hälsovård och ett socialt sammanhang. Hälften av eSwatinis unga vuxna är arbetslösa, och därför satsar vi här målmedvetet och långsiktigt på barnens framtid genom utbildning.

Slider-006.jpg

Venezuela

Venezuela är ett sagolikt vackert land med 200 mils kust mot Karibiska havet. Här finns också världens största oljereserv. Årtionden med korrumperat politiskt styre, och numera icke-demokratiska val, har skapat ekonomisk kris med brist på allt ifrån mat, hygienartiklar och medicin som följd. Plundring, rån och mord har för många blivit vardag. Hit riktas våra insatser till hem för ungdomar med funktionsvariationer, vars röster ingen hör, men även till unga mammor, till utbildningsfonder för yrkesutbildning, till entreprenörsbidrag i små företagsprojekt. Vi bidrar också till fredsbejakande ideella projekt, som idrottsinsatser för unga, för att stärka dem och det civila samhället.

Visos.jpg

Litauen

Litauen har, sedan de brutit sig loss från ockupation, fått chansen att resa sig och stå på egna ben. Dock ser läget dystert ut då befolkningen i dagsläget minskar: de unga lämnar landet för att söka jobb utomlands. Statistiken över självmord är högst i Europa, och mångas framtidsutsikter präglas av hopplöshet. Allt fler barn lever ensamma utan föräldrar, som lämnat landet för jobb på annat håll. Våra insatser här bidrar till soppkök, fritidshem och dagläger för barn i utsatthet och utanförskap, som ofta lever i riskzonen till missbruk och kriminalitet. Stöd ges till unga mammor samt barn med funktionsvariationer, där samhällets resurser inte når fram. Vi satsar här för att barnen ska få fira lov och högtider: något de annars inte skulle få erfara.

Allstar.jpg

Sverige

Sveriges textilkonsumtion har ökat med 40% under de senaste tio åren. Enligt Naturvårdsverket köper varje individ 15 kg kläder under ett år, varav åtta inom kort kastas på sopberget. Sedan 2017 driver Senapsfröet Lilla Fröet Secondhand i Ljungskile – hit kommer kläder, leksaker och aktivitetsprylar som byter ägare och blir till nytta för nya familjer. Och bäst av allt: överskottet sänds till Senapsfröets olika projekt. Vi ser det som verkligt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i praktiken; kläderna belastar inte jordens resurser genom nyproduktion eller fler miljögifter utan omvandlas till social omsorg för de barn som mest behöver det! Vi är så glada över vår butik Lilla Fröet Seconhand – och över alla Er som handlar eller lämnar in kläder! Har du inte varit där än? Besök oss på Vällebergsvägen 21A i Ljungskile.

 
 

En utsträckt hand gör all skillnad i värden.

Varje insats, varje stöd och varje engagemang leder till omedelbar förändring i barnens värld!
På följande sätt kan du engagera dig:

Bli fadder | Ge en engångsgåva | Bli volontär!
Bli vår CSR-partner genom företaget

 
 
 
Slider-004b.jpg
 

SENAPSFRÖETS NYHETSBREV

Tillsammans förändrar vi världen. Bokstavligen.

Fyra gånger om året skickar vi ut nyhetsbrev till våra faddrar, med uppdateringar om vad som händer i våra olika projekt. Nyhetsbreven innehåller många konkreta exempel på hur alla medel spelar oerhört stor roll, och hur de kommer till användning på många olika sätt, genom vår organisation.

Vill du läsa vårt senaste nyhetsbrev, rota i arkiven eller kanske bli prenumerant? Klicka dig vidare!

 
 
 
black-white.jpg